– Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η –

Τα κεραμικά συσκευάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε περίπτωση φθοράς δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη.

___________________________________________________________________